Logo Beach

Digerud historie

Digerud er et bryggested, tettbebyggelse og geografisk område i Frogn kommune i Akershus. Det ligger i Nordre Frogn der den grenser til Fagerstrand i nord, og til Hallangen i sør. I vest har Digerud kystlinje mot Oslofjorden, og ligger i Nordre ende av Drøbakssundet. 

Digerud kan deles inn i to områder. "Digerudgårdene" som kjennetegnes for sitt gårdsbruk, dyrket mark, og relativt flatere landskap. Og "Digerudbrygge" og den nærliggende tettbebyggelse som kjennestegnes for sin betydelige andel av hytter, samt generelle lavere beliggenhet. På Digerud er det laget flere kunstige tjern som tidligere ble brukt til isdrift og ishandel. Digerud lå nærme Oslofjorden og var et godt egnet sted for denne type industri. Flere av tjernene består fortsatt.

Digerud hadde tidligere både butikk, posthus og skole, men alt er blitt nedlagt eller flyttet på grunn av sentraliseringen på 1900-tallet. (www.wikipedia.no)

Navnet "Digerud" , uttales ofte Degerud. I 1794 ble Digerud for første gang delt i et søndre og nordre bruk, men samlet igjen allerede året etter. I 1820 ble det varig delt (Frognboka).

Søndre Digerud gård

Hovedbygningen på Søndre Digerud, eller den eldste delen av den, er sannsynligvis fra ca. 1660, og stabburet er omtrent fra samme alder (Frognboka)

Bryggerhuset og låven på gården er bygd på 1800-tallet, og resterende bygninger i noe senere tid. 

Gården er tidligere drevet tradisjonelt med både kyr, sau, hest, potet, korn, skog m.m.

Familien Digerud, ved Johan og Kristiane, overtok gården i 1913 . Kolbjørn og Borghild Digerud overtok gården i 1930. Petter og Aase Digerud drev videre fra 1958,Arvid og Berit Bøhlerengen tok over driften i 1985, og kjøpte Søndre Digerud gård i 1989. Hovedhuset på gården ble da restaurert, og korn og skogbruk var hovedsakelig driften på gården. Line og Tom Christian Digerud Waagsaas tok over Søndre Digerud gård i 2015.

Korn

Stabur